مشترکین گرامی به اطلاع شما عزیزان می رساند، از این پس ترافیک پیام رسان های داخلی که در لیست زیر نمایش داده شده اند به صورت 1/3 (یک سوم) بها محاسبه خواهند شد. بدین معنی که در صورت هر میزان استفاده از این پیام رسان ها، معادل 1/3 ترافیک آن از بسته شما کسر خواهد شد

TOP